Pallasite

Meteoriti.LV

METEORĪTU MUZEJS

Kā atpazīt meteorītu? MID tests.
Meteoroīdi. Meteori. Bolīdi.
Meteorīti. Krāteri. Impaktīti.
Jaunumi. Latvijā un pasaulē.Bolīdi

Bolīds ir ļoti spoža meteora parādība. Spožu meteoru mēdz saukt arī par ugunsbumbu. Lielākoties tos izraisošais meteoroīds pilnībā jonizējoties sadeg Zemes atmosfērā. Atsevišķos gadījumos bolīda lidojumu pavada arī skaņas parādība. Meteorītu nokrišana izraisa īpaši lielus - superbolīdus.

 

Image credit: NASA/Robert P. Moreno Jr.
Attēlā redzams 2012. gada 17. oktobra bolīda lidojums, animācija ir izveidota no 18 atsevišķiem foto kadriem. Šis bolīds ir saistīts ar Orionīdu meteoru plusmu, kuru savukārt ir radījusi slavenā Haleja kometa. Šajā iespaidīgajā bolīda lidojumā visa tā masa pilnibā sadalījās un iztvaikoja atmosfērā, Zemes virsmu tiešā veidā tā arī nesasniedzot.
 
Image credit: NASA/ROTSE. H.Robinsona novērojums.
Attēlā pa kreisi redzams Leonīdu meteora sprādziens augšējos atmosfēras slāņos 1998. gada 23.novembrī. Attēlā pa labi redzams 1783. gada 18. augusta bolīds. Liels ugunīgs meteors ātri sadalījās daudzos mazākos, Zemes atmosfērā nolidojot vairāk kā 1500 km. To novēroja daudzi aculiecinieki Britu salās, Francijā un Itālijā.

Definīcija: Par bolīdiem sauc meteorus, kuri ir spožāki par Venēru jeb izsakot redzamajā zvaigžņielumā par -4m.
Ievērojiet, jo zvaigžņlieluma vērtība ir mazāka, jo objekts ir spožāks. Piemēram, -5m objekts ir spožāks par -4m. Tātad Bolīdiem redzemais zvaigžnlielums ir negatīvs un ir mazāks par -4m, tas var pārspet pilna Mēness (-12m) un pat Saules spožumu (-26.75m)!. Superbolīdi ir ļoti reti, bet to lidojumu var labi redzēt ne tikai nakts bet arī dienas laikā.

Sastopamas arī citas bolīda definīcijas, piemēram:
• Bolīdi ir spoži meteori, kas vairākas sekundes vai pat minūtes atstāj pēdu/asti pie debesīm.
• Bolīdi ir spoži meteori, kas uzsprāgst.
• Bolīdi ir meteori spožāki par -14m, t.i. tie ir spožāki pat par pilnu Mēnesi.
• Par bolīdiem dēvē arī lielus krāterus vai eksploziju veidojošus sadursmes objektus, kuru saturs nav zināms. Tāds, piemēram, ir Tunguskas meteorīts, kas tā arī nav atrasts jo visticamāk ir pilnībā uzsprādzis atmosfērā.

Starptautiskā Astronomiskā savienība IAU pagaidām vēl nav noteikusi vienu bolīda definīciju, tāpēc dažādās situācijās lietotas tiek dažādas. Mēs ar terminu bolīds sapratīsim meteorus, kas pie debesīm ir spožāki par zvaigznēm un planētām (atpaliekot vai pārspējot spožuma ziņā tikai Mēnesi un Sauli). Atgādināsim, ka meteori, un tātad arī bolīdi, ir parādība nevis fizikāls ķermenis.

Bolīdus, kas spožāki par -14m sauc par superbolīdiem. Ja bolīda lidojums rada skaņas parādību, tad tādu sauc par elektrofono bolīdu.

Piezīme: bieži termini bolīds un ugunsbumba tiek lietoti kā sinonīmi, taču ar bolīdu mēdz definēt arī īpaši lielas ugunsbumbas, ar to domājot tieši superbolīdu, kas uzsprāgst atmosfērā, ir spožāks par pilnmēnesi, kuru izraisošais meteoroīds gala rezultātā rada krāteri u.tml.
Papildus interneta resursi:

 • WikipediA (angļu val.) • © 2013-2024 KB,   METEORĪTU MUZEJS Meteoriti.LV

  Projekts tapis pateicoties: 

  GADA METEORĪTS
  2024
  Meteoriti.LV vietne tiks pakāpeniski papildināta ar plašu pamatinformāciju par meteorītiku un ar to saistitām astronomijas nozarēm. Uzzināsiet, vai "meteorīti dabā sastopami retāk par dimantiem", cik tie ir veci un kāda ir to izcelsme. Atradīsiet atbildes uz jautājumiem: Vai meteorīti ir bīstami? Kādi meteorīti atrodami Latvijā un kur tos var apskatīt? Vai Latvijā ir vērts meklēt meteorītus? Ko meteorītu izpēte pastāsta mums par Zemes un Saules sistēmas izcelšanos? Ceram, ka tas radīs vēlmi arī jums pašiem novērot Zemes kosmiskos viesus - meteorus, un, varbūt, pat kļūt par īstiem meteorītu medniekiem!
  Veiksmīgu novērošanu!


   Novero.LV

     GNSS / GPS online pakalpojumi

  © 2013-2024 KB,   METEORĪTU MUZEJS Meteoriti.LV
  Par mums Mūsu adrese (Tel: +371 2545 3600)     info@meteoriti.lv