Meteoriti.LV laboratorijā nodotā/apskatītā parauga analīzes statuss

Ievērojiet, šobrīd Meteorītu muzeja laboratorijā bezmaksas primārām analīzēm tiek pieņemti tikai
Latvijā, Lietuvā un Igaunijā atrasti pozitīvi meteorīta kandidāti, kam iepriekš mājas apstākļos
internetā izpildīts bezmaksas Meteorītu identifikācijas tests (MID) un tajā iegūsta pozitīva atbilde:
www.meteoriti.lv/mid (izpildes laiks apmēram 15 minūtes).

Meteoriti.LV laboratorija pieņem meteorīta kandidāta paraugus analīzēm tikai ar iepriekšēju saskaņošanu.
Vispirms atsūtiet mums atrastā parauga fotogrāfiju, kurā redzams arī kāds mēroga objekts (piem. lineāls, monēta),
tekstā aprakstot tā īpašības (krāsa, garoza, magnētiskums u.tml.), kā arī tā atrašanas/iegūšanas apstākļus. 
Balstoties uz šo informāciju tiks izvērtēta nepieciešamība veikt bezmaksas analīzes Meteoriti.LV laboratorijā. 

Iepriekš vienojoties par laiku, paraugus iespējams mums atgādāt uz Meteorītu muzeju Rīgā vai atsūtīt ar pasta vai 
pasta stacijas starpniecību.

Meteoriti.LV primārās analīzes tiek veiktas bezmaksas, lai noskaidrotu vai atrastais objekts ir mūsu reģionā
nokritis meteorīts vai nemeteorīts. Ievērojiet, ka citur iegādātiem iespējamiem meteorītiem mēs neveicam bezmaksas 
analīzes, taču varam sniegt bezmaksas konsultācijas un atsevišķos gadījumos vekt maksas analīzes. Mēs arī neveicam 
meteorītu novērtēšanas/nocenošanas pakalpojumus.

Kopš 2015. gada, esam veikuši vairāk kā 100 dažādu meteorītu kandidātu analīzes, tikai 4 no tiem veiktas papildus 
padziļinātas maksas analīzes ārpus mūsu laboratorijas, rezultātā gala analīzes pagaidām visiem bijušas negatīvas. 
Meteorīti ir ļoti reti, pēdējo 134 gadu laikā Latvijas terotorijā nav atklāts neviens jauns meteorīts.

Ievērojiet, konstatējot, ka pētāmais paraugs nav meteorīts vai impaktīts, mūsu laboratorijā netiks veikta tālāka 
Zemes iežu vai cilvēka radītu objektu izpēte un klasifikācija.

Papildus informācija Meteoriti.LV sadaļā: Atradu meteorītu - kā rīkoties?
Parauga reģistrācijas Nr.:

Parauga reģistrācijas datums: - - (GGGG-MM-DD)


Ievērojiet! Meteoriti.LV analīžu statusa sistēmu aizliegts lietot robotizētā veidā!
Ievērojiet! Sistēmas drošībai katra pārbaudes darbība tiek reģistrēta servera žurnālā.
© 2019-2024 Meteoriti.LV laboratorija    www.meteoriti.lv    info@meteoriti.lv

Meteoriti.LV reģistrācijas sistēma šobrīd ir izstrādes un testa stadijā, būsim pateicīgi par Jūsu ieteikumiem un atsauksmēm!